Privacyverklaring 2017-12-04T23:49:12+00:00

Privacyverklaring

Snelafstuderen.nl respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring informeert snelafstuderen.nl u over de wijze waarop snelafstuderen.nl met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u gebruik maakt van de website van snelafstuderen.nl of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Snelafstuderen.nl is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en scriptiemateriaal gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • inschrijving voor onze dienstverlening;
  • uitvoering van onze dienstverlening;
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen etc.;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt. U heeft te allen tijde recht om verwijdering, verbetering, aanvulling en afscherming van uw persoonsgegevens te verzoeken.

bewaartermijn van de gegevens

Snelafstuderen.nl mag uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Als u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft na het afsluiten van uw begeleiding wel bewaard voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

verstrekking aan derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan snelafstuderen.nl gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van snelafstuderen.nl zullen optreden. Ook deze dienstverleners zijn gebonden aan deze privacyverklaring. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij snelafstuderen.nl daartoe verplicht is op grond van de wet.

beveiliging

Snelafstuderen.nl draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze zorgen wij dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Snelafstuderen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid (van) en het gebruik van cookies op deze websites.

cookies & google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl [^]

wijzigingen

Snelafstuderen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Indien de privacyverklaring gewijzigd is, zal snelafstuderen.nl dit op deze pagina kenbaar maken zodat u hier opnieuw mee akkoord kunt gaan.

Indien u verdere vragen heeft over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, neemt u gerust contact met ons op.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 29 mei 2012.

Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

Vul de velden hieronder in en wij nemen uiterlijk binnen 1 werkdag contact met je op!

Scriptiebegeleiding bij Snelafstuderen start met een gratis en vrijblijvende kennismaking. Daarin maak je kennis met Snelafstuderen en jouw scriptiebegeleider, achterhalen we jouw hulpvraag en leggen we uit hoe we je het beste kunnen begeleiden. Samen met je scriptiebegeleider maak je vervolgens een plan voor een snelle en succesvolle afronding van je scriptie.