Methode/statistiek (hulp bij SPSS) 2017-11-30T11:19:42+00:00

Methode/statistiek (hulp bij SPSS)

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wanneer je te maken krijgt met statistiek, is de kans groot dat je ervoor kiest om met het statistiekprogramma SPSS te werken. SPSS kan behoorlijk complex zijn en het is daarom niet vreemd als je tijdens de statistische analyse vastloopt. De SPSS-experts van Snelafstuderen helpen je bijvoorbeeld bij het vaststellen van de vragen die je met behulp van de verzamelde data wilt beantwoorden. Hiervoor gaan we terug naar de opgestelde deelvragen, hypothesen, of het conceptueel model.

De focus van de SPSS-begeleiding van Snelafstuderen ligt op het aanleren van technieken om statistische analyses uit te voeren. De SPSS-begeleiders leveren geen output en schonen de dataset niet op, maar kunnen je begeleiden bij zowel kwalitatief als kwantitatief statistisch onderzoek.

SPSS-hulp via Snelafstuderen scheelt u veel tijd, geld en moeite: boeken met informatie over SPSS zijn namelijk vaak ontoereikend, omdat ze niet gefocust zijn op jouw onderzoek. Met hulp van Snelafstuderen werk je concreet aan jouw eigen onderzoek. Hierdoor werk je dus veel gerichter.

Vragen die bijvoorbeeld tijdens SPSS-begeleiding van Snelafstuderen aan bod komen zijn:

Hoe heb je jouw data verzameld of hoe ga je de dataverzameling aanpakken?

Zodra de vraagstelling helder is, bekijk je samen met een SPSS-begeleider hoe je jouw data hebt verzameld of hoe je je data wilt gaan verzamelen. Daarbij wordt gelet op validiteit, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid: hoeveel mag u nu echt zeggen aan de hand van uw data? Heb je wel gemeten wat je wilde meten?

Als je je gegevens nog moet verzamelen, dan kunnen de SPSS-begeleiders van Snelafstuderen je bijvoorbeeld adviseren over de manier waarop je een vragenlijst opstelt.

Wat mag je wel of niet doen met de verzamelde data?

Als je data hebt verzameld, bekijk je samen met een van de SPSS-begeleiders van Snelafstuderen wat je daar wel of niet mee mag doen. De SPSS-begeleiders kunnen je laten zien hoe je jouw dataset kunt opschonen en assumpties kunt checken. Ook kunnen de SPSS-begeleiders je uitleggen welke stappen je moet ondernemen voordat je de data kunt analyseren (o.a. verwijderen missing values, hercoderen, aanmaken schaalscores (of nieuwe variabelen), analyseren van betrouwbaarheid schaalscores, etc.)

Hoe voer je statistische analyses uit en hoe interpreteer je de uitkomsten?

Als je eenmaal weet welke variabelen nodig zijn om je vragen te kunnen beantwoorden en met welke toetsen je dit kunt doen, dan blijf er vaak weinig werk over.

Vaak start SPSS-begeleiding met beschrijvende statistiek en gaat vervolgens over op inductieve (ofwel inferentiële) statistiek. De SPSS-begeleiders van Snelafstuderen begeleiden je bij statistische toetsen en kunnen je uitleggen hoe je de resultaten kunt interpreteren.

Er zijn een aantal standaard analysemethoden waar de SPSS-begeleiders van Snelafstuderen je bij kunnen helpen: enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse, mediatie- en moderatieanalyse, correlatieanalyse, variantieanalyse (ANOVA: one-way, two-way, repeated measures), t-toetsen (one sample, independent samples, paired samples), Chi-kwadraat, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse (Cronbachs alpha), logistische regressie, etc.

Mocht de analysemethoden waar je je op wilt richten hierboven niet zijn genoemd, dan kun je altijd contact met ons opnemen (020 428 0149) om te vragen of de SPSS-begeleiders van Snelafstuderen je bij de betreffende analyse kunnen begeleiden.

Wil je hulp bij het onderdeel methode/statistiek (SPSS)? Schrijf je in voor een gratis kennismakingsgesprek en krijg direct advies.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Plan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

Vul de velden hieronder in en wij nemen uiterlijk binnen 1 werkdag contact met je op!

Scriptiebegeleiding bij Snelafstuderen start met een gratis en vrijblijvende kennismaking. Daarin maak je kennis met Snelafstuderen en jouw scriptiebegeleider, achterhalen we jouw hulpvraag en leggen we uit hoe we je het beste kunnen begeleiden. Samen met je scriptiebegeleider maak je vervolgens een plan voor een snelle en succesvolle afronding van je scriptie.